q EFT Børneterapi - Helle Pihl

EFT Børneterapi

Tap dit barn mere glad og harmonisk

Vores børns trivsel er det vigtigste for os. Når de mistrives, så mistrives forældrene ofte også. Der kan være mange årsager til, at et barn mistrives. Ved et terapiforløb tilbyder jeg en uforpligtende samtale med primært en af forældrene for at høre nærmere om barnets og familiens situation. Måske har barnet været vidne til en dramatisk oplevelse, måske bliver barnet mobbet i skolen eller døjer med angst/bekymring. Uanset årsagen til at dit barn mistrives, er det noget, psykoterapi kan være med til at afhjælpe.

I min klinik i Odense tilbyder jeg en-til-en børneterapi baseret på EFT. Jeg er uddannet EFT-børneterapeut, hvorfor jeg også kan hjælpe dit barn med at komme ud af en vanskelig periode. Det er vigtigt for mig, at barnet opnår en tryghedsfølelse i forløbet, og derfor er en forælder eller anden voksen selvfølgelig også velkommen til at sidde med til sessionerne, indtil barnet føler sig tryg i mit selskab. Herefter kan børneterapigen foregå med eller uden mor eller far. Dette aftales i tæt samarbejde med barnet og den voksne.

Hvad er EFT?

EFT er en forkortelse for Emotional Freedom Techniques, hvilket er en form for følelsesmæssig akupunktur – uden nåle. Metoden er en body-mind metode, der bygger på teorien om, at negative følelser og negative oplevelser skaber blokeringer i kroppens energisystem. Vi ved, at krop, sind, ånd og følelser har en tæt forbindelse og påvirker hinanden, og gennem tapping på udvalgte punkter på barnets hoved, hænder og overkrop kan jeg ophæve blokeringerne i kroppens energi, afhjælpe de negative følelser og skabe indre ro og balance.

Dette er en blid behandlingsform, der har til formål at finde det/de oprindelige tidspunkt, hvor kroppen oplevede den negative følelse eller chokket og lagrede det. Dernæst har terapien til formål at bearbejde og opløse følelsen samt ophæve blokeringerne. Denne terapiform virker blandt andet på angst, stress, traumer, fobier, kroniske smerter, sorg/tab og depressionssymptomer. Læs mere om, hvad tankefeltterapi kan afhjælpe, under EFT/TFT Tankefeltterapi.

Børneterapi med EFT

EFT er en blid og effektiv metode, hvor samtaleterapi kombineres med de kinesiske opdagelser omkring kroppens meridianbaner. Meridianerne er indre kanaler, der forsyner kroppen med dens energi. Når du er i harmoni, flyder energien let og ubesværet, mens negative følelser og problemer besværer energiens bane. Gennem EFT-tapning aktiveres specifikke meridianpunkter på barnets krop ved at tappe blidt med et par fingerspidser på udvalgte punkter. Mens der tappes, bliver barnet bedt om at fokusere på det indre følelsesmæssige og fysiske ubehag. Jeg vejleder barnet under hele terapien, og stille og roligt vil vi få løst op for blokeringerne i kroppens energisystem.

Ved EFT er der nogle bestemte meridianpunkter, som jeg koncentrerer mig om under terapien – blandt andet:

  • Øverst på issen
  • Indersiden af øjenbrynet på begge sider af ansigtet
  • Ydersiden af øjenbrynene
  • Under øjnene
  • Under næsen
  • Under munden
  • Midt på kravebenene
  • Under armhulerne midt på ribbenene
  • Punkter på fingrene.

Når jeg tapper på disse punkter, bruger jeg to eller fire fingre alt afhængig af, hvilke punkter jeg tapper på, og hvor følsomt området er for barnet. Jeg ”banker” kun ganske let, så barnet vil opleve det som små blide tapninger.

Med kombinationen af min mangeårig pædagogiske erfaring samt min erfaring som terapeut kan jeg skabe et trygt miljø for dit barn, hvor vi gennem en blid terapiform får skabt ro og harmoni i kroppens nervesystem. På sigt skaber dette et grundlag for, at mistrivslen forsvinder, og dit barn igen føler sig godt tilpas. Kontakt mig på 61 69 57 77 eller på kontakt@helle-pihl.dk, og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe dit barn.

Ring eller skriv gerne for en uforpligtende samtale

De ovennævnte ubehag er kun et udsnit af hvad, jeg som psykoterapeut arbejder med i min klinik. Det, jeg overordnet gør i mit arbejde, er at hjælpe dig med at se bagom de fysiske skavanker og finde årsagen/den psykiske problematik til det, der påvirker negativt, for derefter af at opløse konfliktchokket/ blokeringen med en af de fantastiske healings-teknikker, jeg arbejder med.

Når du er klar, så kontakt mig på 61 69 57 77. Jeg står klar til at hjælpe dig med netop din problematik. Døjer du med udfordringer, der ikke lige står her ovenfor, så ring eller skriv endelig. Du kan få en uforpligtende samtale og herefter evt. booke en tid og begynde din Vej til en Bedre Livskvalitet.