q Privatlivspolitik - Helle Pihl

Privatlivspolitik

1. Aflysning af tid og fortrydelsesret

Du har ret til at aflyse en aftale uden begrundelse senest dagen før den aftalte tid kl. 17.
For at udøve fortrydelsesretten skal der gives skriftlig meddele til helle-pihl.dk eller Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer om dette pr. sms eller mail.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber, dagen før den aftalte tid senest kl. 17.
Såfremt behandling bliver annulleres senere end dette tidspunkt, vil der blive udstedt faktura på det fulde beløb på; kr.700 for behandling op til 90 min.
Hvis det drejer sig om et kursus eller café arrangement, vil beløbet ikke blive tilbagebetalt, hvis kursusgebyret er betalt.

Klageadgang
Du har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med behandlingen. Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

Lovvalg og værneting
Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Garanti
Der er ingen garanti for effektiviteten af behandlingen eller kurset/café arrangementet.
 

2. Sikker betaling

Du kan altid være sikker på at dine oplysninger er fortrolige og sikrede når du handler og indgår aftaler hos helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut m Alternative Behandlingsformer.
 

3. Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Ved at benytte helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut m Alternative Behandlingsformer accepterer du, at vi registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.
Helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut m Alternative Behandlingsformer respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver til helle-pihl.dk & Helle Pihl – Psykoterapeut m Alternative Behandlingsformer. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Helle-pihl.dk & Helle Pihl – Psykoterapeut m Alternative Behandlingsformer registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut m Alternative Behandlingsformer har dog brug for visse personoplysninger for at kunne behandle dig og levere information, nyheder og andre tjenester til dig. Vi registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • sender en mail, skriver til kontakt@helle-pih.dk, ringer/sms’er skriver til 6169 5777 eller bruger Messenger besked via Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformers Facebook side
 • for Børn og Unge under 18 år; indhentes skriftligt tilladelse fra forældre, én forælder eller værge, før behandlingsaftale kan indgås. Desuden indhentes de første 6-cifre i fødselsdata; for at Helle Pihl kan efterkomme den unges retslige selvstændighed ved det fyldte 18. år.
 • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback
 • deltager i en konkurrence eller
 • i øvrigt giver personoplysninger til os via helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer behandler person oplysningerne, herunder at helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer:

 • registrerer de personoplysninger, du afgiver mundtlig og/eller skriftlig tilladelse til, for optimering af dit personlige behandlingsforløb.
 • registrerer oplysninger om de behandlinger og kurser du har købt både på journal og økonomisystem

Helle-pihl.dk og Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer overdrager, sælger eller på anden måde videregiver aldrig dine personoplysninger til tredjepart!

Helle-pihl.dk opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne bruge de personlige oplysning i en personjournal for at kunne lave den mest effektive behandling.
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.
Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at

 • få oplyst, hvilke personoplysninger, helle-pihl.dk & Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer har registreret om dig
 • få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
 • få overflyttet sine registrerede personoplysninger til tredjemand
 • bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos helle-pihl.dk og ’Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer’ tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er
Helle Pihl
Thorsgade 64, 1.sal
5000 Odense C
CVR. nr.: 36345683

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til kontakt@helle-pihl.dk

Klage over Helle Pihl – Psykoterapeut med Alternative Behandlingsformer’s behandling af personlige oplysninger kan rettes til

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
 

4.Priser

Alle priserne er faste priser, men der kan komme ændringer som varsles med 1 måned på hjemmesiden og opslag i klinikken med 1 mdr. varsel før ændringen træder i kraft.

Mine kurser og behandlinger er momsfritaget.

Aktuel og opdateret prisliste kan findes på siden priser.

Betaling
Foregår ved kontant betaling eller bankoverførsel. Faktura fremsendes på e-mail for alle transaktioner. Du vil blive herfor kontaktet pr. e-mail, det er derfor vigtigt at din e-mail er korrekt og at du tjekker den jævnligt. Ved udebleven betaling, sker første kontakt pr. sms; det er derfor vigtigt at dit oplyste nummer er korrekt og at du tjekker det jævnligt.

Behandling og kursus accepteret

Efter behandlingen vil du modtage en faktura på mail som skal betales senest 4 dage efter behandlingen. Såfremt denne ikke sker, vil der blive rykket for fakturaen og hvis den ikke betales inden for 14 dagen, vil sagen blive videresendt til inddrivelse hos min advokat.

EAN kunder; du kan som offentlig virksomhed betale for dine medarbejders behandling med dit EAN nummer. Fakturaen vil derefter blive oprettet i EAN-nummeret og fakturaen sendt på mail til dette EAN-nummer. Fakturaen skal betales senest 5 dage efter fremsendelse af fakturaen.

Når du har tilmeldt dig et kursus eller et café arrangement, vil du efterfølgende få fremsendt en faktura på mail og når denne er betalt, bliver du endelig skrevet op til kurset eller café arrangementet. Hvis du aflyser kurset, når betaling har fundet sted, vil du ikke få pengene tilbage, det er heller ikke muligt at overføre beløbet som betaling for et andet kursus eller en anden dag.

Der kan være kurser som er vi vil nød til at aflyse; her vil du naturligvis få hele beløbet retur. Du vil altid blive kontaktet hvis vi annullerer kurser, eller aflyser din tid.
Du vil blive kontaktet pr. e-mail, det er derfor vigtigt at din e-mail er korrekt og at du tjekker den jævnligt.
 

5. Cookies og Google Analytics

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer, mobil, tablet eller anden enhed ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet, for at kunne optimere indholdet på.
 

6. Vores oplysninger

Helle Pihl – Psykoterapeut m Alternative Behandlingsformer
Thorsgade 64, 1.sal
5000 Odense C
Tlf.nr 6169 5777
E-mail kontakt@helle-pihl.dk
Web helle-pihl.dk
CVR.nr 36345683