q Terapiforløb - Helle Pihl

Terapiforløb

Hvad et terapiforløb kan tilbyde

Jeg er uddannet inden for flere behandlingsmetoder. Det er meget forskelligt hvilke(n) metode(r), jeg anvender i den konkrete terapi – det afhænger af din historie og med udgangspunkt i dit helt særlig behov for hjælp til en bedre livskvalitet. Da vil jeg som terapeut vejlede og tilrettelægge den bedst mulige behandling sammen med dig, som du vil få mest ud af terapeutisk. Under et terapiforløb vil du kunne opleve, at jeg veksler mellem forskellige metoder – alt efter hvad jeg erfaringsmæssigt ved, virker bedst i den konkrete traume-sekvens.

Nogle af teknikker viser og introducerer jeg dig til på forhånd, – hvordan disse foregår -, så du ved, hvad du kan forvente. Det kan fx være tankefeltterapien, hvor jeg viser på mig selv, hvordan jeg tapper blidt på udvalgte meridianpunkter. Du kan stole på, at jeg i hele terapiforløbet vil guide og hele tiden vejlede dig i, hvad der skal ske.

Hvad kan der arbejdes med i et behandlingsforløb?

I min forståelsesramme som ”Psykoterapeut med alternative behandlingsmetoder” er der et uafklaret konfliktchok (et traume) bagved et hvert fysisk ubehag. Så, når der lukkes ned for det følelsesmæssige og psykiske udtryk; begynder kroppen, at afgive og udtrykke signaler på, at noget er ’galt’ et sted – noget er ikke længere i balance inden i kroppen. Det er selvfølgelig ikke hele dig, men et sted og nogle steder i din krop.
I mig faglige arbejde har jeg god erfaring med mange forskellige symptomer og behandling af fx angst, stress, eksamensskræk, følelsesmæssig smerte, sorg/tab, mavesår, smerter i knogler – led og muskler, svimmelhed, hjernerystelse, chok fx fra trafikulykker, angst/ depression, sen-følger efter et kræftforløb, parforholds problem, hud problemer, væske ophobning, dårlig hukommelse m.fl. Ud over EFT/TFT – Tankefeltterapi, har jeg flere andre specielle healing teknikker, som jeg kan gøre brug af til at forløse dit ubehag i kroppens celler hukommelse.

Døjer du med andre besværligheder fx: svimmelhed, kvalme, uro/sitren, tics eller andre lidt mærkelige symptomer/ubehag., er der også god hjælp at hente med EFT/TFT – Tankefeltterapi. Her supplerer jeg med andre specielle healings teknikker til at forløse disse vanskeligheder og gamle uhensigtsmæssige mønstre og ubevidst forsvarsmekanismer, som ikke længere tjener noget godt.
Du vil efter 1-3 behandling højest sandsynligt kunne opleve, at der er sket en forandring. Dog skal der ved mere alvorlige sygdom/ubalancer påregnes flere behandlinger – det kan vi tale om allerede i den første kontakt eller i første session.
Ved fx hjernerystelse, vil jeg anbefale at vi aftaler et forløb, hvor vi på forhånd aftaler 5 fortløbende terapier inden for en kortere tid, fx 5-10 uger.
Ring gerne for nærmere aftale.

De nedenstående eksempler er kun et udsnit af, hvad, jeg som pædagogisk og alternativ psykoterapeut arbejder med i min klinik. Det, jeg overordnet gør i mit arbejde, er at hjælpe dig med, at se bagom de fysiske skavanker og finde årsagen/den dybeste triggeren til det, der påvirker negativt, for derefter af at opløse konfliktchokket(ene) og blokeringer der måtte være.
Det er dette fantastiske healings arbejde, jeg gerne vil invitere dig ind til – og et nyt liv med bedre livkvalitet.!

I en terapiforløb kan der arbejdes med mange forskellige ubalancer, det være sig fra fysiske smerter, til negative følelser og tankemylder; eksempler kunne være:

Angst og depression er livsødelæggende. Du kan være bange/angst for noget, du knapt nok selv kan sætte ord på, og angsten sætter din krop i et evigt alarmberedskab med ubehagelige fysiske fornemmelser.

Depression lægger sig som en tung dyne over dig, og hindrer dig i at leve dit liv fuldt ud. Du kan opleve svimmelhed, en “osteklokke-følelse” og evig grå tristhed. Næsten 1/4 af danskere vil opleve angst eller depression på et tidspunkt i livet, og problemet er stadig stigende.

Sveder du vildt, eller bliver du koldsved, når du skal ind til eksamensbordet? Eller begynder du at stamme og taber tråden, når du skal står frem selv i en mindre forsamling? Måske sover du dårligt eller har mave problemer før du skal stå frem foran en forsamling? Følelsen af ubehag kan ligesom ved generaliseret angst være meget fysisk og hæmmende.

Tankefeltsterapi kan hjælpe hjernen med disse blokeringer og skjulte præstationsangst, så du opnår en naturlig ro og overblik i det, du ønsker at formidle.

Huden er kroppens største organ. Den møder hver dag mange udfordringer på det fysiske og følelsesmæssige plan. Og huden opfanger med sin sensitivitet mange signaler i hverdagen og reagere ind imellem med eksem for at fortælle at her er en konflikt, som den ikke selv kan heale.

Fobi er en irrationel frygt eller angst for noget, som i virkeligheden ikke er farligt. Igen løber tankerne af med dig, og sætter din krop i alarmberedskab. Du kan sige til dig selv, at flyvning er den sikreste transportform, men når du sidder spændt fast i flyet, som drøner udad startbanen, er du sikker på, at din sidste dag er kommet. Det kan også alene være tanken om at skulle flyve, der gør dig angst. Fobien kan også handle om fx højde-, tand-, vand-, nåleskræk. Eller din krop kan fryse til is over en uskyldig lille edderkop, der piler over stuegulvet.

Fobier stammer ofte fra en ubehagelig oplevelse i fortiden, som har fået lov til at vokse sig stor inden i dig. Hypnose- og tankefeltsterapi er begge effektive metoder til at kurere fobier.

Fysiske ubalancer i kroppen kan have mange årsager. Det kan være forårsaget af en fysisk påvirkning eller et psykisk chok, fx fra et trafikuheld eller uventet fysisk berøring kan senere udvikle sig til du kan opleve smerter i kroppen, småskavanker eller decideret sygdomme i led og indre organer.

At slå hovedet og få en hjernerystelse kan få voldsomme og langvarige konsekvenser. En hjernerystelse sker, hvis kroppen rammes af en udefrakommende kraft, så hjernen slår ind mod kraniet.

Alt efter slagets kraft vil hjernens forholdsvis bløde substands bevæge sig frem og tilbage under kraniet og ”slå sig flere gange” og indirekte påvirke flere funktioner i kroppen. Det behøver ikke være selve hovedet, du slår – rystelserne kan via rygsøjlen forplante sig op til hjernen, fx vis du falder eller sætter sig hårdt på halebenet.

En hjernerystelse kan fx – give heftige hovedpiner, sætte sig på balancen, sløre/ændre synet, vægt problemer, voldsom lyd- lysfølsomhed, medføre hukommelsestab, koncentrations problemer, manglende overblik – over selv ganske små opgaver, – symptomerne kan være mange.

Behandlingen af hjernerystelser i det danske sundhedssystem er som oftest af et mindre omfang, og eftervirkningerne af manglende behandling er ofte en invaliderende livsførelse. Behandling med tankefeltterapi, traumehealing og andre specialteknikker og personlig viden om hjernerystelse har skab et stor ændring i mit eget liv.

Se mere på siden Hjernerystelse her

Hukommelsen hjælper dig til at klare almindelige, dagligdags gøremål, at indgå i relationer med andre mennesker og fastholde en logik i dine tanker og tale.

Har du hævelser og ødemer i kroppen kan det bla. hænge sammen med hukommelsesproblemer. Der er mange andre grunde til hukommelsestab, og det kan være hensigtsmæssigt at tage fat i dem, mens du stadig har tydelige erindrer fra livet. Hukommelsestab kan i yderste konsekvens føre til demens, fx tabs- og adskillelseskonflikter i livet kan medføre hukommelsen begynder at svigte.

Jeg er ekspert i at hjælpe med at finde gamle situationer, som er medvirkende til dårlig hukommelse og hvorfra de stammer.  Det betyder, at du ikke nødvendigvis selv skal kunne huske dem tydeligt – mine teknikker hjælper med at blotlægge dem.

Ligesom hukommelsesproblemerne skyldes indlæringsvanskeligheder også forstyrrelser i hjernen. Det kan være svært at læse, stave eller regne, og koncentrationen kan ind imellem ligge på et meget lille sted. Det er med terapi muligt at ændre hjernens indlæringsstruktur – selv oppe i årene.

Intet menneske går gennem livet uden at opleve kriser. Fx parforholdsproblematikker, fødselsdepression, sygdomsforløb, sorg og tab. Det er en naturlig del af at leve og holde af. Udfordringen ligger i, hvordan du håndterer krisen, hvilke redskaber du har, og hvordan du kommer videre.  Ligger der gamle vaner og uhensigtsmæssige mønstre der trænger til at blive bearbejdet er det muligt med tankefeltterapi og traumehealing. Nogen gange er det nødvendigt med et kærligt skub.

Når kvinder midt i livet går i klimakteriet, kan det give ubehagelige reaktioner i kroppen. Manglen på hormonet østrogen medfører gener som hedeture, øget risiko for hjerte/kar-sygdomme, tørre slimhinder og knogleskørhed. Med terapi og traumehealing er det muligt, at minimere og ændre på hedeturene.

Sorg, tab og svigt påvirker ethvert menneske. Nogle formår at ryste det af sig, mens andre kan opleve følelsen af at køre i ring, udvikle lavt selvværd og lade det fylde og blokere for at komme videre. Selvom dine tanker kan føles uovervindelige, kan jeg med healing og tankefeltsterapi hjælpe dig til at tænke anderledes og genfinde balance i livet igen.

Posttraumatisk stresssyndrom er en traumereaktion på en voldsom og livstruende oplevelse. En person med PTSD vil gang på gang genopleve historien i flashbacks eller i mareridt. Den ubehagelige oplevelse er blevet en del af grund-energien og er (u)mulig at fortrænge.

Psyken har taget skade, og kroppen reagerer med fx – angst, depression, panik, socialangst eller angst for at være alene. PTSD er traumatisk og nedbrydende at leve med, men tankefeltterapi er et effektiv metode til at bearbejdning af PTSD.

Oplever du, at det er svært at tale om dine oplevelser, – og kan det skabe tryghed for dig -, er du meget velkommen til at tage en ven eller pårørende med. Her lægges vægt på behandle det der stresser tynger dig ved at have PTSD og et minimum af tale.

Selv de pårørende er kan være belastet af et stort pres, stress og bekymring af en nærtstående med PTSD og her er tankefelt også effektiv som behandling metode.

Ligesom angst og depression er stress en ny folkesygdom i det moderne samfund. Vi er spændt op på tid og krav om effektivitet og præstation. Stress starter gerne med milde symptomer, der er svære at placere, fx uro i kroppen, anspændthed, irritabilitet, drikker for at dulme uroen og problemer med at falde i søvn. Ubehandlet kan stressen sætte sig som alvorlige fysiske og psykiske sygdomme, som kan være svære at håndtere alene.

At have stress handler ikke om at “skulle tage sig sammen” eller “at geare lidt ned”. Oplever du stress gennem længere tid, er det vigtigt, at du tager hånd om det – og dig selv!

Hvis din krop er i ubalance, kan den ophobe væske i vævet i stedet for at udskille det, – dette kaldes ødemer. Et ødem bør ses som en forstyrrelse i den naturlige fysik og kan hænge sammen med hukommelses problemer.

Der kan være mange årsager til denne ubalance, fx er de fysiske symptomer: forhøjet blodtryk eller ubalance i nyrerne. Andre årsager kan være graviditet eller dårlig blodomløb ved flyrejser. Ødemer er ubehagelige, fordi kroppens lemmer hæver op, og huden spænder.

Når jeg ser på konflikten fra min vinkel, er der uforløste tabskonflikter, ”livet er opad bakke”, ”man er slået ud” og situationer, hvor du er alene og uden hjælp. Er et af dine mål i livet også: Bedre Livskvalitet?

Ring eller skriv gerne for en uforpligtende samtale

De ovennævnte ubehag er kun et udsnit af hvad, jeg som psykoterapeut arbejder med i min klinik. Det, jeg overordnet gør i mit arbejde, er at hjælpe dig med at se bagom de fysiske skavanker og finde årsagen/den psykiske problematik til det, der påvirker negativt, for derefter af at opløse konfliktchokket/ blokeringen med en af de fantastiske healings-teknikker, jeg arbejder med.

Når du er klar, så kontakt mig på 61 69 57 77. Jeg står klar til at hjælpe dig med netop din problematik. Døjer du med udfordringer, der ikke lige står her ovenfor, så ring eller skriv endelig. Du kan få en uforpligtende samtale og herefter evt. booke en tid og begynde din Vej til en Bedre Livskvalitet.