q Mænd og sundhed - Helle Pihl

Mænd og sundhed

Sæt ord følelserne og tap dem i balance

For mænd kan det nogle gange være vanskeligt at søge hjælp, når de befinder sig i en personlig krise. Bøvler du med en udfordring i livet eller en særligt svær periode, som helt tager pusten fra dig, og har du ingen at tale med det om, eller har du behov for en ny vinkel på din sundhed og krise? Så tilbyder jeg en tryg ramme i min klinik i Odense. Her kan du anonymt søge hjælp til livets udfordringer i stedet for at kæmpe med dem alene. Jeg er uddannet psykoterapeut og kan gennem forskellige terapiformer hjælpe dig til at få bugt med de sårbare og hengemte historier, tanker og følelser, som du måske ikke lader andre kende til eller ligefrem gik og troede, at du skulle lære at leve med.

Det er ikke et nederlag at søge hjælp

Nogle mænd kan opfatte terapeutisk hjælp som et nederlag, og nogle kan betragte sig selv som svag, fordi de opsøger professionel hjælp i svære perioder i livet. Nogle mænd synes ligefrem, at det er følelsesmæssigt sårbart, og det skabe unødige bekymringer for at tabe ansigt ved at tale om livet, når det er hårdt. For nogle bunder denne opfattelse i, at de føler, at de helst skal kunne klare udfordringerne selv, og at det i nogle sammenhænge ikke er maskulint at vise sine følelser eller dele sine tanker. Det kan også bunde i en form for frustration og magtesløshed i ikke at kunne ændre en given situation.

Men det er ikke tilfældet. Det kan være skræmmende at åbne op, men at gøre det vidner snarere om mod og styrke. Og det er stærkt at kunne erkende, at man har behov for hjælp udefra for at komme sine udfordringer til livs og komme gladere ud på den anden side. Det er derfor ikke et nederlag at søge hjælp hos en terapeut og få de redskaber, der kan være med til at hjælpe dig ud af den svære periode i dit liv.

Svære perioder i mænds liv

Der kan være mange forskellige årsager til, at mænd møder udfordringer i livet, eller at livet synes lidt hårdere end normalt. Ofte er det typisk mange af de samme ting, som også gør sig gældende for kvinder – de har dog oftere lettere ved at søge terapeutisk hjælp, eller det bliver opdaget i forbindelse med lægebesøg fx på grund af graviditet. Årsagen til, at nogle mænd oplever hårde perioder i livet, kan skyldes:

 • Problemer i ægteskabet, separation eller skilsmisse
 • Angst og magtesløshed
 • Lavt selvværd og følelse af utilstrækkelighed
 • Depression
 • Forhold på arbejdspladsen
 • Fødselsdepression
 • ”Løse hænder” i opvæksten kan afstedkomme usikkerhed/lavt selvværd
 • Stress
 • Sorg og tab.

Skilsmisse, separation, tab af partner og det at miste sit hjem er ofte noget, der rammer mændene rigtig hårdt. For nogle mænds vedkommende skyldes det, at deres partner typisk er den tætteste fortrolige, de har, og i nogles tilfælde også den eneste. Når denne ikke længere er en del af deres liv, har de ikke længere nogen at tale med om eventuelle udfordringer og bekymringer. Den tætte forbindelse mangler, og manden føler sig alene, usikker og forladt.

Ved skilsmisse eller tab af relationer er manden ofte mere sårbar, især hvis det påvirker deres hjemmezoner og den fysiske tryghed, de oplever i forbindelse med hjemmet. Når dette tages fra dem, bliver de ofte chokeret, fordi det tit kommer som en overraskelse. De har måske end ikke opfanget, at der var noget galt i parforholdet, og nu ved de ikke længere, hvad de kan eller skal gøre.

Mandens måde at håndtere skilsmisse på er i langt de fleste tilfælde affødt af de maskuline forventninger, han har til sig selv. Det gælder især ansvarsfølelsen, der fører til, at manden hellere vil sikre sin kones og børnenes situation i stedet for sin egen. Det medfører typisk, at han står uden netværk og base efter skilsmissen. Her kan opstå en følelse af at føle sig slået, hvor manden lukker sig inde i sig selv og skubber følelserne lidt i baggrunden. Alle de bekymringer, følelser og tanker, som manden sidder med alene, kan i flere tilfælde føre til følelsesmæssige, sociale og psykiske problemer, hvis ikke disse bliver set og italesat.

En fødselsdepression er ikke, som nogle måske tænker, en tilstand forbeholdt kvinder. Undersøgelser viser, at hver 10. nybagt far rammes af en fødselsdepression. I langt de fleste tilfælde er der ikke nogen hjælp at hente, og det er også de færreste fædre, der er klar over, at de er ramt af en fødselsdepression, eller at det i det hele taget også kan overgå dem.

Mandens fødselsdepression kan ofte inddeles i tre hovedreaktioner:

 • Den, der isolerer sig.
 • Den, der bliver ked af det.
 • Den, der bliver eller reagerer med ufrivillig vrede.

Idet mænd ofte ikke i samme grad er lige så udadreagerende med deres følelser, som kvinder er, kan det være vanskeligt at spotte mandens fødselsdepression. Ligeledes kan manden også være uvidende omkring fødselsdepression og derved ikke være i stand til at anerkende den eller følelserne, som denne afstedkommer.

Normen er, at manden er den stærke beskytter i familien og partnerens støtte. Denne bagvedliggende tanke gør også, at hvis manden har negative følelser og tanker omkring sin nye rolle, så har han langt sværere ved at erkende og acceptere disse følelser, fordi de strider imod alle hans instinkter. Dette kan lede til følelser af blandt andet utilstrækkelighed, angst og stress.

I min klinik i Odense vil jeg med mit terapeutiske arbejde gerne være med til at bidrage til en øget bevidsthed om, at det som mand er okay at føle sine følelser og tage sig af både følelserne og psyken. I langt de fleste tilfælde er det helt en lettelse at kunne have en fortrolig samtale med et fremmed menneske, der objektivt lytter til dine tanker og udfordringer uden at dømme. Igennem samtaleterapi hjælper jeg dig med at få sat ord på de mere følsomme sider, som er eller kan være svære at tale om. På den måde får vi anerkendt og behandlet dine følelser, så du kan få det bedre. Når først du får talt om dine følelser og bekymringer, vil du hurtigt opleve, at en tung byrde fjernes fra dine skuldre, og du bliver bedre til at acceptere, hvordan du har det.

Gennem tankefeltterapi med EFT/TFT hjælper jeg samtidig med at forløse de skjulte strukturer i din krop, der blokerer dit optimale energisystem og forhindrer dig i et balanceret liv med ro og tryghed i krop, sind og følelser. Dette kan både være gamle minder og oplevelser, der skaber ubalancer i dag, som det kan være tanker og bekymringer i forbindelse med noget nyt i din hverdag. Vil du vide mere om EFT tankefeltterapi, kan du læse mere her.

Jeg anbefaler et forløb på 3-5 gange, da dette giver den bedste start for at komme i dybden med dine følelser og bekymringer. Vil du vide hvilke ledige tider der er, kan du se mere på BOOK DIN TID Inden ethvert forløb tilbyder jeg gerne en uforpligtende samtale, hvor vi bl.a. kan tale overordnet om, hvad der kan forventes. Et forløb hos mig kan sagtens kombineres med en anden form for behandling.

Ring eller skriv gerne for en uforpligtende samtale

De ovennævnte ubehag er kun et udsnit af hvad, jeg som psykoterapeut arbejder med i min klinik. Det, jeg overordnet gør i mit arbejde, er at hjælpe dig med at se bagom de fysiske skavanker og finde årsagen/den psykiske problematik til det, der påvirker negativt, for derefter af at opløse konfliktchokket/ blokeringen med en af de fantastiske healings-teknikker, jeg arbejder med.

Når du er klar, så kontakt mig på 61 69 57 77. Jeg står klar til at hjælpe dig med netop din problematik. Døjer du med udfordringer, der ikke lige står her ovenfor, så ring eller skriv endelig. Du kan få en uforpligtende samtale og herefter evt. booke en tid og begynde din Vej til en Bedre Livskvalitet.